Kadınların Sünnet Derisi

Sağlıklı her erkek ve kadın sünnet derisi (foreskin) ile doğar. Sünnet derisi kadınlarda klitorisi korur, erkeklerde ise penisi. Sünnet derisi, insan cinsel anatomisinin önemli bir parçası olarak işlev görür. Göz kapakları gözleri nasıl korursa, sünnet deriside cinsel organı korur.
Every mammal on this planet is born with a foreskin - including HUMAN FEMALES.

Bu gezegendeki her memeli bir sünnet derisiyle doğar - İNSANLARIN DİŞİLERİ dahil.

On females the foreskin is clitoral hood, which keeps the clitoris soft, moist and sensitive: in other words functional.

Kadınlarda, sünnet derisi klitorisi yumuşak, nemli ve hassas tutan klitoral başlıktır: diğer bir deyişle fonksiyonel.

The clitoral hood is the foreskin of the clitoris.

Klitoral başlık, klitorisin sünnet derisidir.


I love my foreskin.

Sünnet derimi seviyorum.