Her kadın iki sünnet derisi ile doğar

Her kadın iki sünnet derisi ile doğar. Birinci sünnet derisi klitorisi koruyan klitoral başlık, ikinci sünnet derisi vajinayı koruyan labia minoradır.


The 'equivalent' female circumcision to male circumcision is clitoral hood and/or labia minora removal.

Erkek sünnetine eşdeğer kadın sünneti klitoral başlık ve/veya labia minora çıkarılmasıdır.

The clitoral hood and labia minora in females has the same embryonic origin as the foreskin in males. Only after a specific stage in the development of the embryo do they take their distinctive forms.

Kadınlardaki klitoral başlık ve labia minora, erkeklerde sünnet derisi ile aynı embriyonik kökene sahiptir. Sadece embriyonun gelişiminde belirli bir aşamadan sonra ayırt edici formlarını alırlar. 

Kaynak : http://www.quranicpath.com/misconceptions/circumcision.html


Women would you want your clitoral hood cut off?

Kadınlar klitoral başlığınızın kesilmesini ister misiniz?Klitoral başlık ve labia minora, erkeklerde sünnet derisi ile aynı işleve sahiptir.

1 - Erkek sünnet derisi penisi, klitoral başlık klitorisi ve labia minora vajinayı korur. Nasıl ki, gözkapakları olmadan gözün daha temiz olması ve dış etkilerden korunması mümkün değilse, penis, klitoris ve vajina için de aynısı geçerlidir.

Eğer sünnet derisi sünnet ile kesilirse, enfeksiyona daha açık hâle gelir.

2 - Erkek sünnet derisi, klitoral başlık ve labia minora smegma üretir. Gözyaşı gözü nasıl koruyorsa, smegmada genitali korur. Smegma temizdir, kirli değildir, faydalıdır ve gereklidir. Bu sıvının antibakteriyel ve antiviral özellikte oluşu penisi, klitorisi ve vajinayı temiz ve sağlıklı tutar. 

Sünnetli erkeklerde smegma yoktur. 

3 - Erkek sünnet derisi penisi, klitoral başlık klitorisi ve labia minora vajinayı korumakla birlikte aynı zamanda erojen sinir uclarına da sahiptir. Erojen (erogenous) kelimesi Yunanca "aşk" anlamına gelen "eros" dan ve "üreten" anlamına gelen İngilizce "genous" kelimesinden gelir.