Her kadın iki sünnet derisi ile doğar

Her kadın iki sünnet derisi ile doğar. Birinci sünnet derisi klitorisi koruyan klitoral başlık, ikinci sünnet derisi vajinayı koruyan labia minoradır.


The 'equivalent' female circumcision to male circumcision is clitoral hood and/or labia minora removal.

Erkek sünnetine eşdeğer kadın sünneti klitoral başlık ve/veya labia minora çıkarılmasıdır.

The clitoral hood and labia minora in females has the same embryonic origin as the foreskin in males. Only after a specific stage in the development of the embryo do they take their distinctive forms.

Kadınlardaki klitoral başlık ve labia minora, erkeklerde sünnet derisi ile aynı embriyonik kökene sahiptir. Sadece embriyonun gelişiminde belirli bir aşamadan sonra ayırt edici formlarını alırlar. 

Kaynak : http://www.quranicpath.com/misconceptions/circumcision.html


Women would you want your clitoral hood cut off?

Kadınlar klitoral başlığınızın kesilmesini ister misiniz?